قالب ها


برین سایت هر فصل بیش از 10 قالب بر روی سامانه بارگذاری می کند. بنابراین شما می توانید به راحتی، در هر ماه، قالب وبسایت خود را تغییر دهید. همچنین شما می توانید قالب دلخواه خود را طراحی و بر روی سامانه بارگذاری کنید.
 
قالب کد 001
رایگان
 
قالب کد 002
رایگان
 
قالب کد 003
رایگان
 
قالب کد 004
رایگان
قالب کد 005
رایگان
قالب کد 006
رایگان
 
قالب کد 007
رایگان
قالب کد 008
رایگان
قالب کد 009
رایگان
 
قالب کد 010
 
قالب کد 011
رایگان
قالب کد 012
رایگان
قالب کد 013
رایگان
قالب کد 014
رایگان
 
قالب کد 015
رایگان
 
قالب کد 016
رایگان
قالب کد 017
رایگان
 
قالب کد 018
رایگان

با بخش فروش ما از طریق اکانت barinfekr@ ارتباط برقرار کنید.